Företagsförsäljning

 


Kontakta våra företagssäljare

Gävle

Jan Säll, 070-760 29 71

Peter Harlin, 070-760 29 58

Tomas Lindberg, 073-460 34 60

Gävle Servicemarknad

Anders Söderberg 070-396 52 12

Söderhamn

Carl Fredrik Vernboe, 072-216 46 32